}

Pim Çıkarıcı

Yedek Parça

PARÇA ADI / PART NAME

TİP / TYPE 

PARÇA KODU
PART NO

Pim Çıkarıcı
Pin Punch

Ölçülü
Size Based

0801